Müşteri Temsilcisi: 444 06 43

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ

PAKET TUR SÖZLEŞMESİ


TUR SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu satış sözleşmesi bir tarafta PALANDÖKEN CEMRE TURİZM TAŞ.TİC.SAN.VE LTD.ŞTİ. (Bu sözleşmede kısaca ACENTE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta TÜKETİCİ arasında, yurt içi veya yurt dışı gezileri konusunda akdolunmuştur. ACENTE ve TÜKETİCİ her biri ayrı ayrı ‘Taraf’, birlikte ‘Taraflar’ olarak anılır.

1.1) ACENTENİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı : Palandöken Cemre Turizm Taş.Tic.San.Ve Ltd.Şti

Adres : Lalapaşa Mah. 1.Kurt Deresi Sok.Şehristan 1MC Yakutiye/ERZURUM

Telefon : 0442 235 85 60

E-mail : info@cemretur.com.tr

Sözleşme Tarihi: 

 Tur Tarihi / Süresi: 

 Paket Tur Adı: 

 Tur Fiyatı: 

 Toplam Alınan Ödeme / Ödeme Şekli: 

 Tur Güzergâhı:

Güzergahımız üzerinde ………….…….. ve ………..……. bölgelerinde mola / duraklama yapacağız
Bu programımızda konaklayacağımız tesisler sırasıyla ……………………., …………………, ……………….., …………………… şeklindedir. Kullanacağımız araç …. kişi kapasitesine sahip bir araçtır. Modeli ……..…’dir.
Tur rehberimiz ………………………….……… olacaktır.

 Kayıt Detayları:

* Tur detayında ücretsiz çocuk yaşı belirtilmiştir. Ücretsiz sınıfa giren çocuğu eklemeyiniz. (Ücretsiz sınıftaki çocuklarınız varsa bunu ofisimize bildiriniz)

* Çocuk indirimi ebeveyn ile aynı odada kalmak şartı ile uygulanır.

* Grup indiriminde çocuklar grup sayısına katılmaz.

* İndirime tabi çocuklar ikinci bir indirim alamaz.

* SİNGLE ve DOUBLE konaklama seçilmesi halinde oda farkı uygulanır.

 

Sözleşme

4822 Sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama usül ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Cemre Tur Katılım Sözleşmesi

Bu sözleşmenin kabul edilmesiyle Cemre Tur Seyahat Acentası’nın tur şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

I.ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %50’si kalan bakiyenin ise geziye başlamadan en geç 1 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir.

II.KAYIT-İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

1.Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden bu gibi mücbir sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2.

A-Tüketicinin gezinin başlamasına 20 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. 

B-Tüketici, rezervasyonunu kendisi veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 8 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Cemre Tur Seyahat Acentası’na ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İptal talebi info@cemretur.com.tr  e-mail adresine yazılı olarak bildirilmelidir. Sözlü bildirimler geçersizdir.

C- Turlardan birine kaparo ödemesi yapılan durumlarda kaydınız kesinleşir. 2 geceden fazla geceleme içeren turlarda turun hareketine 3 gün kalana kadar, 2 geceden az konaklama içeren turlarda turun hareketine 2 gün kalana kadar, günübirlik turlarda ise turun hareketine 24 saat kalıncaya kadar; tur ücretinin geri kalanı yatırılmadığı taktirde kişi tura kaydıyla ilgili tüm haklarını kaybedebilir. Turda kendisine ayrılan yer tekrar satışa çıkabilir. Tura kaparo ödemesi olan katılımcının ödemeyle ilgili tüm sorumlulukları devam eder. Faturası kesilip kaparo sonrası geri kalan ücretin tahsilatına başvurulur. Bu süreler, tarafların anlaşması koşulu ile uzatılabilir yada kısaltılabilir.

D-Tur katılım bedelinin tamamı ödenmeden ya da kredi kartı ile taksitli satış işlemi tamamlanmadan katılımcı kesin rezervasyonu yapılmış sayılmaz.

E-Aynı turun tarihinde değişiklik yapmak ancak şu koşullarda gerçekleşebilir:

* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,

* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Cemre Tur açısından organizasyon problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek durumunda olursunuz.

F-Aynı tarihteki farklı bir tura geçiş yapmak ancak aşağıdaki koşullarda gerçekleşebilir:

* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,

* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Cemre Tur açısından organizasyon problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek durumunda olursunuz.

* Geçiş yaptığınız turun fiyatı geçiş yapmak istediğiniz turdan en fazla %30 daha ucuz olabilir. Aksi halde aradaki farkı ödemek durumunda kalırsınız.

G-Her turumuz kesin hareketli olmadığından ve kontenjanlarımızın sınırlı olmasından dolayı sitemizden yapacağınız tur rezervasyonları kontrollü olarak onaylanmaktadır. Sitede herhangi bir turumuza rezervasyon yaptırmanız halinde bizim sisteme rezervasyon onayı vermemizle rezervasyonunuz onaylanacaktır. Dolayısıyla rezervasyon onayımız olmadan rezervasyonunuz tamamlanmayacaktır. Bir başka deyişle sitemizden yaptırmış olduğunuz rezervasyon size rezervasyon onayı gelmeden kesin rezervasyon olmayacaktır.

3.Tüketici turun başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devreden bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4.Cemre Tur, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5.Cemre Tur, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 4 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içerisinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat alma hakkı doğmaz.

III.GENEL HÜKÜMLER

1.Cemre Tur, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları taslak, genel programlardır. Tur programlarında belirtilen gezilerin organize edileceği günler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

2.Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı ve 3 geceden fazla konaklanan seyahatlerde ise 20 kg bagaj getirme ve götürme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

3.Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici, ateşli silahlar ve her çeşit hayvan acentanın açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar.

4.Kayıt olunan turun acenta tarafından vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, grup rezervasyonlarında grup liderine, yazılı ve sözlü basın kanallarından birinde ilan yolu ile genel olarak yapılabilir.

5.Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

6.Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7.Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketicileriyle ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar da taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını broşür, katalog, web sitesi, katılım formu ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir.

8.Acenta geziye katılacak tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araç programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya buna benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeniyle mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle acenta tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde acenteden talep olunabilecek miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir. 

9.Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle Cemre Tur muhatap değildir.

10.Organizasyonlarımızın gereği olarak grup liderine uymak zorundasınız. Turun gidişatını bozacak yada diğer grup üyelerini huzursuz edecek davranışlarda bulunduğunuz taktirde, başkalarının sağlığını tehlikeye attığınız durumlarda tur hakkınızı kaybeder ve turla ilişkiniz düzenlenen rapor ile kesilir. Bu durumda tazminat hakkınız yoktur.

11.Tüm aktivitelerimiz grup aktivitesidir. Grubun başarısı ve huzuru ön plandadır. Bireysel davranışlara izin verilmez. Grup lideri tur boyunca yetkili tek otoritedir. Şayet grup lideri sağlık durumunuzun yada genel davranışlarınızın grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü taktirde sizin turu terk etmenizi isteyebilir. Bu tip durumlarda lider rapor hazırlar ve diğer grup üyelerine de raporu imzalatır. Gruptan ayrılması istenen kişinin hiçbir tazminat hakkı doğmaz.

12.Acentemizin düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi, tur ve organizasyon sırasında çekilen fotoğraf, kamera görüntüsü, görsel materyaller ile ilgili tanıtım ve reklam gibi her türlü pazarlama yöntemi için kullanılabilir, bu tanıtımlarda görüntüsü bulunan kişiler görüntüden dolayı hak talep edemez.

13.Cemre Tur rezervasyon sahibine ait bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar herhangi bir anlaşmazlık durumunda Cemre Tur kayıtlarını kesin delil olarak kabul ederler. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Erzurum mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.